Het gaat om de mensen

Voorschoten is een fijn en prettig dorp om in te wonen. Dat zegt vrijwel iedereen.
Natuurlijk valt er wel wat te verbeteren, of te veranderen.
Marleen Persoon vraagt aan Voorschotenaren wat zij van hun dorp vinden. Hierdoor ontstaat een genuanceerd beeld van wat “de Voorschotenaar” vindt en wil. Een portret van de inwoner van Voorschoten.

Jong en oud. Arm en rijk. Geleerd en ongeschoold. Iedereen telt mee. Iedereen is goed zoals die is.
Dat maakt Voorschoten tot een dorp om van te houden.

Marleen Persoon