Het dilemma van Voorschoten is dat iedereen het er over eens is, dat er een schrijnend tekort aan betaalbare woningen voor starters is. Zowel betaalbare huurwoningen voor mensen met een modaal inkomen, als betaalbare koopwoningen voor mensen die toe zijn aan een eerste eigen huis.

Op basis van het huidige beleid, zullen deze woningen er ook niet komen. Het huidige beleid is er op gebaseerd om bij nieuwe projectmatige plannen een bepaald percentage sociale huurwoningen te reserveren. In aantallen gaat het dan om enkele tientallen woningen.

Ondertussen is er een wachtlijst van meer dan 500 Voorschotenaren voor een sociale huurwoning. Met een gemiddelde wachttijd van circa 6 jaar. Wie zo lang kan wachten woont al ergens. En de kans om een woning in Voorschoten te vinden, is erg klein. De behoefte aan betaalbare koopwoningen is niet echt te meten, omdat daar geen wachtlijsten voor zijn. Maar zeker is, dat hier sprake is van nog eens honderden huishoudens die graag een woning willen kopen die met een modaal inkomen te betalen is.

Vrijwel alle woningbouwprojecten vinden plaats op grond van projectontwikkelaars, investeerders en speculanten. De grondprijs bepaalt voor het grootste deel de kosten van de nieuwbouw. Geen wonder dat er voornamelijk voor de duurdere categorie gebouwd wordt.

Voorschoten bezit nog enkele percelen eigen grond. Wanneer deze grond verkocht wordt aan ontwikkelaars, wordt de grondprijs onderdeel van de ontwikkelkosten en komen er dus weer dure woningen, die onbetaalbaar zijn voor starters en de modale beurs. Daarom moet het anders. Voorschoten kan zijn grond via erfpacht ter beschikking stellen aan woningbouwcorporaties, die – aangezien de grond niet gekocht hoeft te worden – betaalbare woningen kan neerzetten en te huur en te koop aanbieden. Op deze wijze kan er een versnelling plaatsvinden om de wachtlijsten te verkorten. Daarnaast zijn er honderden sociale huurwoningen die aan een opknapbeurt toe zijn.

Wanneer we met de woningbouwverenigingen en sociale verhuurders afspreken dat zij de woningen opknappen en er een laag boven zetten, komen er honderden woningen bij, zonder dat het meer grond kost.

Nieuwe woningen moeten dan met voorrang aan mensen met Voorschotense economische en sociale binding worden aangeboden. Dat werkt!