Een van de grootste oorzaken van problemen tussen inwoners en gemeente, is de in zichzelf gekeerd houding van de gemeentelijke organisatie. Plannen worden onder het mom van participatie pas bekend gemaakt, wanneer ze in een ver gevorderd stadium verkeren. Hierdoor is er per definitie een informatie en kennisachterstand bij de inwoners. En een bron van frustratie voor inwoners. Waren ze maar eerder betrokken bij de ontwikkeling van ideeën, dan hadden ze hun stem mee kunnen laten wegen vanaf het begin.

Want achteraf je mening mogen geven over een kant en klaar plan is niet ons beeld van inspraak en participatie. VLS wil vanaf het signaleren van een probleem of behoefte het gesprek aangaan met inwoners en hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Dat levert niet alleen meer betrokkenheid en draagvlak op, maar had een aantal van de recente bestuurlijke blunders kunnen voorkomen. In Voorschoten wonen honderden zeer deskundige en betrokken mensen, die graag een bijdrage willen leveren aan een betere leef- en woonomgeving. Voor sportbeleid; vraag de clubs een voorstel te formuleren. Voor cultuur; vraag het de culturele instellingen. Voor subsidies; laat de inwoners met hun stem de middelen verdelen – waarom kan de gemeente Ede dat wel en wij niet?

De grootste blunder die de gemeente kan maken, is denken dat de ambtelijke organisatie alle kennis heeft en de inwoners niet.