De gemeente heeft in het verleden verkeerde keuzes heeft gemaakt ten aanzien van de samenwerking met Wassenaar, de vorming van de Werkorganisatie Duivenvoorde die tot bovenmatige kosten hebben geleid.

Het niet goed kunnen beslissen en het vooruitschuiven van keuzes heeft ook een beslag gelegd op de schaarse middelen. En daarbij enkele zinloze investering in vuilnisbakken en bruggen, maakt dat er nu heel zuinig gedaan wordt, zonder de onderliggende problemen echt aan te pakken.

VLS vindt dat dat anders kan. Het hoeft ook niet ingewikkeld te zijn, maar in grote lijnen zijn de uitgangspunten:

Een andere bestuurscultuur met meer betrokkenheid van inwoners en gemeente met een organisatie die gebaseerd is op regie, in plaats van alles zelf doen, bespaart minstens 10% op de huidige € 16 miljoen die de ambtelijke organisatie nu kost.

In principe moeten alle wettelijke taken van de gemeente betaald kunnen worden uit de rijksmiddelen van gemeentefonds en doeluitkeringen. En wanneer een stichting, vereniging of andere organisatie een wettelijke taak uitvoert, noemen we dat niet subsidie, maar gewoon betalen voor het uitvoeren van een gemeentelijke taak.

De gemeentelijke diensten aan inwoners en bedrijven moeten betaald kunnen worden door de leges die daar bij horen.

En alle eigen beleid en subsidies voor verenigingen en stichtingen kunnen makkelijk betaald worden door de OZB, die overigens ook flink lager kan.

De gemeente heeft een flinke schuld, die uit een verzameling van leningen bestaat. Deze leningen zijn niet meer gekoppeld aan bepaalde doelen, zoals een hypotheek dat doet. Maar in de loop van de tijd zijn deze leningen een “gewoon” onderdeel van de financiering van de gemeentelijke bedrijfsvoering geworden. En wanneer leningen aflopen, worden ze vervangen door volgende leningen.

VLS vindt dit een ongezonde situatie. Wij beseffen dat het niet in één keer kan, maar wij willen wel toewerken naar een situatie waar voor iedere lening er een bepaalde investering met een aflossingsschema bekend is. En dat over iedere nieuwe lening in de openbaarheid besloten wordt. Op deze wijze verlagen wij de kosten en het schuldenniveau. En samen met de bevolking gaan we beslissen waar de overschotten aan besteed gaan worden: het subsidiëren van goede initiatieven en activiteiten, of teruggeven aan de bevolking in de vorm van lagere lokale lasten.