Home » Afvalinzameling

Afvalinzameling

Het college van VVD, D66 en GrL heeft in het begin van zijn termijn alle restafval containers bij woningen vervangen door containers met chips. Tevens zijn de ondergrondse containers voorzien van digitale sloten. Het huidige college heeft de intentie om hierop verder te gaan naar een systeem van betaling per gewicht en/of aantal keren van aangeboden restafval. Dit leidt tot vermijdend gedrag van burgers, waardoor er veel geld besteed moet gaan worden aan het controleren en handhaven. Dit, terwijl andere gemeenten al tot het inzicht zijn gekomen dat dwang niet helpt, maar dat het makkelijk maken eigenlijk genoeg is. En bij de hoogbouw, waar inwoners onvoldoende ruimte hebben om afval in het appartement gescheiden te bewaren, blijkt dat de afvalverwerking heel goed in staat is om plastic en metaal uit het restaval te filteren.

VLS gaat naar een systeem van faciliteren in plaats van belemmeren en straffen. Dat is beter voor het het milieu en beter voor de portemonnee.