Gemeenteraad besluit over Valkewegbruggen, toch 60 ton

Morrend akkoord met extra geld voor bruggen“, kopt het Leids Dagblad op 30 januari.
Bijzonder triest dat argumenten er niet meer toe doen en dat alles erop gericht lijkt te zijn om een besluit door te drukken.
En nog erger is het dat argumenten er niet toe schijnen te doen. Dat informatie van het Instituut Fysieke Veiligheid, of van het TNO door sommige partijen wordt bestempeld tot misinformatie.

Hieronder staat de inbreng van Marleen Persoon in de gemeenteraad.

Voorzitter,
Telkens wanneer er extra geld aan de gemeenteraad gevraagd wordt – in dit geval € 190.000 bovenop het eerder in 2018 vastgestelde budget van € 500.000 – vinden wij het verstandig om nog eens extra goed te kijken naar nut en noodzaak van de zaak.

En als we dan nog eens extra goed naar de zaak van de Valkewegbruggen kijken, zien we dat de redenatie was:
het is een Wijkontsluitingsweg en die moet geschikt zijn voor alle verkeer, zonder beperking. 1)

Op die redenatie valt flink wat af te dingen:

De eerste redenatie is dat er sprake is van een Wijkontsluitingsweg. Dat is geen natuurverschijnsel, maar een bestuurlijke keuze. Om precies te zijn een keuze uit het jaar 2000. 2)
En deze keuze kan eenvoudig teruggedraaid worden.
De wijken blijven goed ontsloten.
De Valkeweg is namelijk eigenlijk een verbindingsweg tussen twee wijken. Twee wijken, die ieder al een ontsluitingsweg hebben naar de Veurseweg.
Wanneer wij nu besluiten de Valkeweg anders te labelen, is er geen noodzaak meer om de weg in te richten voor zeer zwaar verkeer.

De tweede redenatie is dat verkeer zonder lastbeperking over een Wijkontsluitingsweg moet mogen gaan.
Volgens mensen die er meer verstand van hebben dan ik, bijvoorbeeld het TNO, hebben wegen een bepaalde klasse. 3)
Een snelweg heeft klasse 60. En een Gebiedsontsluitingsweg heeft klasse 45.
Alle lagere wegen zoals in woonwijken hebben klasse 30.
Een wijkontsluitingsweg is dan met een 30 ton ruim genoeg bemeten.

Voorzitter,
We moeten ook niet willen dat zeer zwaar verkeer achterom van de ene wijk naar de andere gaat.
Het kan natuurlijk soms voorkomen dat zeer zwaar verkeer ergens moet zijn, maar dan is dat bestemmingsverkeer. Dat gaat erin en eruit.
Met de wijken Bijdorp en Starrenburg, aan beide kanten van de bruggen kan dit. Beide wijken zijn bereikbaar zonder over de bruggen te hoeven gaan. Er is geen enkele noodzaak om met zeer zwaar verkeer van de ene wijk naar de andere te gaan.

Voorzitter,
er was ook sprake van dat calamiteitenvoertuigen over de bruggen moeten kunnen. Dat is logisch. Maar calamiteitenvoertuigen kunnen hier makkelijk overheen, aangezien er volgens de brandweer zelf geen zwaardere wagens dan 20 ton zijn. De huidige 25 ton is meer dan genoeg. 4)

Verder heb ik met de aanwonenden van deze route gesproken. Die willen helemaal geen zwaar verkeer door een woonwijk laten rijden. Als deze bruggen van een 60 ton zwaartebelasting er echt komen is dat bijna een uitnodiging om er een sluiproute van te maken. Een sluiproute voor zeer zwaar verkeer. De omwonenden houden hun hart vast.

Omwonenden vragen zich ook af, waarom het voor de Nassauwijk wel mogelijk en veilig is om het verkeer tot 25 ton te beperken en voor de wijken Starrenburg en Bijdorp niet. Zijn de mensen in deze wijken soms minder waard? 5)

Kortom voorzitter, onder het motto van “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” heeft u nu nog de kans om een onzinnige duurdere beslissing tegen te houden.
Dan komt er een veilige weg voor minder geld. Wie kan daar tegen zijn?

Bronnen:
1) Informatiebrief B&W “Vervangen twee bruggen Valkeweg”, 9 oktober 2018
2) Verkeersnotitie 2000 Categorisering van wegen & aanpak knelpunten
3) Presentatie 6-11-2014 COBcdag “Bestaande bruggen en NEN 8700” ir. G.G.A. Dieteren TNO
4) Instituut Fysieke Veiligheid (https://www.ifv.nl), Overzicht van brandweer materiaal (zie dit overzicht).
5) borden bij ingang Nassauwijk

Wat is het probleem met de Valkewegbruggen?

De twee bruggen op de Valkeweg zijn aan groot onderhoud toe. Het onderstel is nog goed, maar het wegdek moet binnenkort vervangen worden. 

Het college van B&W wil nu haast maken en is er erg aan gehecht om een brug met een draagvermogen van 60 ton te realiseren. En daar heeft het college bedrag van € 690.000 voor over. De noodzaak voor deze zwaarte is een gevolg van eigen keuzes en is niet gebaseerd op de feitelijke verkeersdruk.

Achtergrond

In 1989 zijn de twee bruggen in de Valkeweg aangelegd, die geschikt waren voor een verkeersklasse van 45 ton. In 2009 is het houten brugdek vervangen door kunststof en is de verkeersklasse afgeschaald naar 30 ton. In 2016 zijn de damwanden vervangen en is schade aan het brugdek geconstateerd. Een technisch rapport uit 2016 toont aan dat het onderstel goed is en dat het brugdek vervangen moet worden. Het vervangen van het brugdek kost, afhankelijk van de zwaarteklasse tussen de € 315.000 en € 535.000 (prijspeil 2018). Het college heeft de hoogste zwaarteklasse van 60 ton opgenomen in de begroting en de begroting is door de gemeenteraad aangenomen, waardoor deze uitgave nu is goedgekeurd.

In 2020 bleek dat de kosten € 155.000 hoger uitvielen. En het college heeft daar nu extra krediet voor gevraagd aan de gemeenteraad.

Wegcategorieën 

De reden te kiezen voor 60 ton, in plaats van de oorspronkelijke 45 ton, of een standaard van 30 ton, heeft niet zozeer te maken met de verkeersdruk, maar is gelegen in een andere keuze, namelijk de wegcategorisering. In 2000 heeft Voorschoten zijn wegen ingedeeld in 3 categorieën, die grotendeels aansluiten bij “Duurzaam Veilig”, te weten Gebiedsontsluitingsweg, Wijkontsluitingsweg en Erftoegangsweg. Volgens het TNO heeft een Gebiedsontsluitingsweg een gewichtsklasse van 45 ton. En overige, kleinere wegen, die niet bestemd zijn voor zeer zware voertuigen een klasse van 30 ton. De 60 tonsklasse is, volgens TNO bestemd voor zeer zwaar verkeer en hoofdverkeerswegen waarbij omleggen van verkeer uitgesloten is (de A4, bijvoorbeeld). 

Een zelfgeschapen probleem

Het is dus eigenlijk een zelfgecreëerd probleem van het labelen van de wegen. De simpelste oplossing, is de weg te labelen als een Klasse 30 weg. Dat is ruim voldoende voor al het verkeer inclusief de zwaarste calamiteitenvoertuigen en het bespaart een paar ton euro’s. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, is een oude wijsheid. 

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl

VLS is tegen zeer zwaar verkeer in woonwijken

De twee bruggen op de Valkeweg zijn aan groot onderhoud toe. Het onderstel is nog goed, maar het wegdek moet binnenkort vervangen worden. 
Op dit moment hebben de bruggen een draagvermogen van 25 ton.
Enkele jaren geleden is in de kadernota (de voorloper van de begroting) opgenomen dat zij vervangen gaan worden door nieuwe bruggen met een draagvermogen van 60 ton voor een bedrag van € 535.000. 
Nu blijkt dat het budget ontoereikend is, vraagt de het college om het budget op te hogen tot € 690.000. Dit is een goede gelegenheid om stil te staan bij de vraag of het wel nuttig, en redelijk is om hier zo veel gemeenschapsgeld aan uit te geven.

De Valkewegbruggen zijn echt wel aan reparatie toe. Volgens een technisch rapport in opdracht van het college blijkt dat het betonnen brugdek vervangen moet worden. Dat kan volgens een informatiebrief van het college voor een bedrag van € 315.000. Het college stelt dat de brug tot 30 ton verkeer kan hebben en nog wel 100 jaar meegaat. 

Het college wil echter de brug geschikt maken voor verkeer tot 60 ton. Maar dit gaat nu wel € 690.000 kosten. De aanbesteding ligt klaar en daarom vraagt het college nu extra geld om te kunnen starten.

Maar waarom moet er per sé een brug komen met een draagvermogen van 60 ton? Over wat voor verkeer hebben we het dan?

Om een idee te geven: een vol beladen touringcar bus met 60 passagiers en bagage weegt ongeveer 16 ton. En een hele grote vrachtwagen met oplegger ongeveer 18 ton. 

Volgens het college gaat het vooral over calamiteitenvoertuigen. Die zouden wel 31 ton kunnen wegen, vertelde een ambtenaar namens wethouder Spil. En bij calamiteitenvoertuigen gaat het over onze veiligheid. Daar kan je niet tegen zijn!

Echter, één telefoontje naar de regionale brandweer leert dat de zwaarste brandweerwagen 18 ton weegt. En op de website van het kennisinstituut Fysieke Veiligheid www.ifv.nl (expertisecentrum van de calamiteitendiensten) staat: “Er zijn voor zover bekend geen brandweerwagens in Nederland met een gewicht boven de 20 ton”.

Waarom dan toch een brug van meer dan 30 ton en ruim € 350.000 meer uitgeven? Snapt u het nog?

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl

Begroting 2021: weinig ambitie en meer lasten voor inwoners

Vorige week werd de begroting voor het komende jaar in de gemeenteraad vastgesteld. VLS heeft de begroting van het college afgekeurd. De kosten voor inwoners werden onnodig verhoogd. De gebruikers van het Cultureel Centrum worden onnodig in onzekerheid gelaten. De beloofde extra betaalbare woningen voor starters en kleine huishoudens blijven uit. En de uitgaven blijven groter dan de inkomsten.

Voor het laatste kalenderjaar van dit college zou je verwachten dat er nu spijkers met koppen geslagen zouden worden. Nu moeten de resultaten toch in beeld komen?

Maar waar is de ambitie van dit college gebleven?

Voorschoten energieneutraal in 2030? Er is nog geen begin van een plan.

Voorschoten verlaagt de schulden? We blijven uitgeven alsof de bomen tot in de hemel groeien.

Voorschoten vermindert het restafval? Voorschoten produceert evenveel restafval als 8 jaar geleden, terwijl heel Nederland gemiddeld 10% minder produceert. Geen wonder dat de afvalstoffenheffing verhoogd wordt, in plaats van verlaagd.

Duidelijk en eerlijk met inwoners, ondernemers en organisaties omgaan? Van het Cultureel Centrum is al jaren bekend dat het ooit herontwikkeld gaat worden. Maar de gebruikers van het cultureel centrum hoorden pas een paar weken voor de vaststelling van de begroting dat zij misschien nog één jaar mogen blijven zitten, terwijl het vrijwel zeker is dat er in 2022 nog geen vervangende huisvesting geregeld is.

Goed en degelijk begroten? Hoe kan het dan dat er in de begroting zo vaak een grote uitgave aangekondigd wordt, zonder er een getal bij te noemen? Op die manier telt die uitgave niet mee, terwijl het zeker is dat er veel geld mee gemoeid is.  Een reorganisatie is natuurlijk niet gratis en de kosten van het Cultureel Centrum gaan ook gewoon door. 

Met zulke gaten in de begroting, kan deze niet sluitend zijn. Ook al zegt het college van wel. 

VLS wil een realistische begroting, die leidt tot een kleinere en minder kostbare overhead en betere dienstverlening voor inwoners en ondernemers.

VLS vindt dat de begroting van het college hierin tekortschiet; het ontbreekt aan ambitie en de inwoners betalen de prijs. Daar kunnen we niet mee instemmen.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl

Opportunisme bepaalt het lot van het Ambachtshuis

Het college van B&W van Voorschoten houdt vast aan het verkopen van de combinatie Ambachts- en Baljuwhuis. Het één heeft een publieke en het ander een commerciële. Waarom dan samen de zelfde behandeling? Welke visie heeft het college eigenlijk?

Sinds 1912 is het Ambachtshuis door een legaat voor het algemeen nut bestemd. Sinds 1982 is het samengevoegd met het Baljuwhuis en spreken we van het Ambachts- en Baljuwhuis. Twee functies in één gebouw: een publieke en een commerciële.

De gemeente heeft een lijst met panden die verkocht mochten worden en het Ambachtshuis stond daar niet op. Het college was oorspronkelijk dus helemaal niet van plan om het pand te verkopen, maar werd op het idee gebracht door een voorstel van de huidige pachter.

Uit de publieke reacties bleek dat de gemeente geen visie had en daardoor kreeg het college veel kritiek over zich heen. De prijs was veel te laag, de publieke functie ging verloren en het verkoopproces was te ondoorzichtig. Uiteindelijk zag het college af van de deal met de huidige pachter. In plaats daarvan heeft het college nu het voornemen om de panden van het Ambachts- en Baljuwhuis gezamenlijk in de openbare verkoop te doen. Dit, ondanks dat in juli 2019 de gemeenteraad voltallig heeft uitgesproken (via motie 121) dat er geen duidelijke noodzaak is voor de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis.

VLS is geen voorstander van het verkopen van dit pronkstuk aan de Voorstraat. Bovenal omdat je door de verkoop van het ambachtshuis, je grip verliest op het gebruik ervan. Het is een huis van en voor de gemeenschap. En het dienen van de gemeenschap is een kerntaak van de gemeente. Het Baljuwhuis mag wel verkocht worden. Want het exploiteren van een pand met een commerciële functie is geen kerntaak van de gemeente.

Wat vooral storend is, is dat het college zonder te luisteren naar de gemeenschap ingaat op een voorstel van een ondernemer en vervolgens de ondernemer jaren in onzekerheid laat bungelen en uiteindelijk laat vallen.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl

Steun de verenigingen in Voorschoten

Het Coronavirus slaat nog altijd hard om ons heen, mede door vergaande maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals het vroegtijdig sluiten van de Horeca, maar ook het sluiten van alle sportkantines, zorgen voor inkomstenderving bij ondernemers, maar ook bij onze Voorschotense verenigingen.

De centrale overheid heeft inmiddels meerdere steunpakketten opgetuigd om gedupeerde ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in de loonkosten. Verenigingen waren nog niet opgenomen in de steunmaatregelen, maar daar is verandering ingekomen, door huurcompensatie aan te vragen bij de minister. Voorschoten Lokaal Sterk heeft hier tijdens de laatste raadsvergadering ook op aan gedrongen bij het college om te sportverenigingen te helpen bij de huurcompensatie, zeker nu de clubhuizen hun deuren weer gesloten moeten houden. Verenigingen in Voorschoten zijn de afgelopen jaren al gekort op hun inkomen, door de verlaging van de subsidie regelingen en dus raakt de coronacrisis hen extra.

Sport, spel en andere gemeenschappelijke activiteiten zijn tenslotte belangrijk voor de leefbaarheid van onze samenleving. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie, die we allen nu zo missen in verband met de Coronacrisis. VLS wil natuurlijk dat onze verenigingen behouden blijven. Wethouder Cramwinckel heeft afgelopen raadsvergadering aangegeven met de Voorschotense verenigingen in gesprek te gaan en te helpen bij de huurcompensatie van afgelopen maanden. Voorschoten Lokaal Sterk zal dit op de voet volgen.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl

De kaders van VLS voor 2021

Vandaag, op 9 juli 2020 presenteren Esmée van Herk en Marleen Persoon voor het eerst als gemeenteraadsfractie van de partij Voorschoten Lokaal Sterk hun visie op de kaders voor 2021.

Het voorstel van het college betreft uitsluitend de wijze waarop het college wil komen tot een sluitende begroting. In grote lijnen is VLS daar mee eens, maar er zijn nog meer zaken die wij als kaders voor 2021 mee willen geven.

Als eerste zien wij dat vragen of verzoeken van inwoners of ondernemers helaas nog niet altijd op tijd en correct beantwoord worden. Dat is niet alleen duurder is voor de gemeente, kost ook draagvlak. VLS dient hiervoor een motie in.

Ook zien dat onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de kennis en expertise van onze inwoners. Hierdoor blijven kansen liggen. 

Neem als voorbeeld: de gemeente wil de gaslampen in de Voorstraat ombouwen voor ledlampen. Daar was 100.000 euro voor geraamd. Een aanbod van een ondernemer om dit voor minder dan de helft te doen bleef onbeantwoord. 

Dit is heel frustrerend. Niet alleen omdat er misschien te veel geld wordt uitgegeven, maar vooral omdat inwoners ontmoedigd worden om mee te denken met de gemeente? VLS roept door middel van een motie op meer gebruik gemaakt gaat worden van de kennis en expertise van de inwoners.

Bij de jaarrekening 2019 zagen wij dat veel werk niet gerealiseerd werd en doorgeschoven wordt naar 2020. Ditzelfde zagen we in 2018. En voor 2020 zien wij dat weer veel doorgeschoven gaat worden naar 2021. 

Dit is niet realistisch begroten. Wij vragen het college om alleen dat in de begroting te zetten, wat ook uitgevoerd kan worden. Dat schept veel ruimte.

VLS vindt het in dit licht dan ook onverteerbaar dat de lokale lasten voor de inwoners weer verhoogd worden. Wanneer de kosten voor afval en riool stijgen, moet de OZB maar omlaag. 

In de voorgestelde kadernota staat een paragraaf over Nut Urgentie en Uitvoeringsniveau van investeringsprojecten. Deze paragraaf is opgenomen vanwege een opdracht vanuit de gemeenteraad in 2015 met als doel om meer grip te krijgen op de grote uitgaven, waar de gemeente op leegloopt. 

Helaas wordt dit nog steeds niet serieus genomen door het college. Zo staat er bijvoorbeeld bi het onderwerp Bruggen geen toelichting over welke bruggen het gaat.

Bij het onderwerp Investeringen in wegen staat ook niets. En wanneer het college daar op doorgevraagd wordt, antwoordt het college: “Er zijn op dit moment nog geen locaties aan te geven waar wegen vervangen moeten worden”. Hoezo urgent dan?

En bij de Voertuigen, kan het college ook niet aangeven over welke voertuigen het gaat.

Hoe kan het college dit met droge ogen een duidelijke onderbouwing van het nut en de urgentie van investeringen noemen? 

VLS ziet dat het college helaas niet in staat is om de hand op de knip te houden en stelt dat het college zonder deugdelijke onderbouwing geen investeringen meer mag doen.

Daarom dient VLS een motie in waarin het college verplicht wordt om voor iedere investering vooraf de gemeenteraad uit te leggen waarom het nuttig en urgent is.

VLS is erg enthousiast over de mededeling dat vanaf 2021 de WODV werkorganisatie ophoudt te bestaan en dat Voorschoten weer zijn eigen ambtelijke organisatie zal hebben. VLS ziet hierin een voorwaarde voor het beter functioneren van de gemeente. 

Samenvattend,

  • Goede, tijdige en correcte service voor inwoners.
  • Geen lastenverhoging
  • Meer gebruik maken van kennis en expertise van inwoners.
  • Geen investeringen zonder goede onderbouwing

Voorschoten is een fijn en prettig dorp om in te wonen. Dat horen wij van vrijwel iedereen. Laten wij er samen voor zorgen dat dit ook voor de komende generaties geldt.

Nieuwe partij “Voorschoten Lokaal Sterk”

De lokale ledenpartijen Voorschoten Lokaal en Voorschoten Sterk gaan verder onder de naam Voorschoten Lokaal Sterk (VLS).

Esmée van Herk en Marleen Persoon hebben elkaar gevonden in de wens om het beste voor Voorschoten te kunnen realiseren. Door samen te gaan werken en de krachten te bundelen, richten wij ons op wat ons bindt.

Persoon: “van Herk is net als ik iemand die dicht bij de inwoners staat. En daar hebben wij elkaar in gevonden”.

De landelijke partijen zijn te veel bezig met issues, waar Voorschoten niet over gaat, of die lokaal niet spelen.

Van Herk: “na al enige tijd op de achtergrond samen onderwerpen voorbereid te hebben, merkten we dat de chemie goed was en dat we het over veel dingen eens waren”.

De burgerraadsleden Wouter van Duivendijk en Hugo Nordkamp zijn blij met deze stap. Van Duivendijk: “Door samen te werken is er ook meer kennis en ervaring op verschillende terreinen, waardoor wij met VLS meer kunnen bereiken dan los van elkaar”.

De speerpunten van Voorschoten Lokaal Sterk zijn dan ook voor veel Voorschotenaren herkenbaar:

  • Bestuurlijke zelfstandigheid 
  • Betaalbare woningen voor alle Voorschotenaren
  • Voorschoten groen en duurzaam
  • Bevorderen en ondersteunen van cultuur en verenigingsleven
  • Veiligheid voor oud en jong

Nordkamp: “er is echt behoefte aan een sterke lokale ledenpartij in Voorschoten. Met deze samenwerking kunnen we dat waarmaken”.Voorschoten Lokaal Sterk doet het niet alleen voor, maar vooral ook samen met de inwoners. Samen staan wij sterk.

Waar zijn de Bamboe verkeersborden gebleven?

Ruim een jaar geleden heb ik twee artikelen geschreven over het onderwerp: Bamboeborden. In maart 2019 “Het geld kan niet op in Voorschoten” en “is bamboe wel zo duurzaam?”. Ik viel toen over het feit dat er zoveel geld verspild werd met de aanschaf van zogenaamde duurzame bamboe verkeersborden. Duurzaam waren de bamboeborden niet want de oude aluminiumborden waren nog niet aan vervanging toe en de bamboeborden waren zo geperst en bewerkt dat zij na afschrijven niet meer recyclebaar waren en als chemisch afval verwerkt moesten worden. Dit terwijl de aluminiumborden gewoon weer omgesmolten kunnen worden naar nieuwe verkeersborden. Maar goed voor deze verspilling betalen de inwoners van Voorschoten, het college ligt hier waarschijnlijk niet wakker van!

Bij navraag bij de taskforce centrum Voorschoten, bleek dat ook zij niet op de hoogte waren van het verwijderen van de bamboeborden. Net als dat zij niet op de hoogte waren van het plaatsen ervan in 2018. Er lijken nu nog maar twee borden over te zijn, te weten in de Willibrordusstraat. Zie bijgevoegde foto.

En nu zijn er dus weer nieuwe aluminiumborden geplaatst!! Waar was dit nou allemaal voor nodig? Tijd en geld genoeg? Er waren toch te weinig ambtenaren? En ze hadden het toch zo druk bij de gemeente? Wat een verspilling WEER!

Weet het college wel wat er allemaal gebeurt in het centrum? Keurt het college dit goed? Ook fijn dat de raad hier niet van op de hoogte is gebracht en dat ik dit Persoonlijk van een inwoner moest vernemen.

Voorschoten Lokaal blijft met de volgende vragen zitten: waar zijn de bamboe verkeersborden gebleven, waarom zijn er weer allemaal nieuwe aluminium verkeersborden geplaatst, wie verzint dit en als laatste wie betaald dit …………… zoet lieve Gerritje?

Marleen Persoon
Wilt u reageren? Stuur mij een mailtje

College: laat komende generaties maar betalen

Toen de gemeenteraad de begroting van het college voor 2020 vaststelde, is met een truc geld bespaard, maar de rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst.
Geen wonder dat Voorschoten Lokaal de begroting niet kon goedkeuren. Daarmee was Voorschoten Lokaal wel de enige partij die vond dat dit geen manier van fatsoenlijk besturen is.

Omdat er in de begroting voor 2020 onvoldoende middelen waren om de torenhoge kosten van de overhead te betalen, greep het college van VVD, D66 en Groen Links naar een heel bijzondere truc. Laten we nou eens wat minder afschrijven op het gemeentelijk bezit, zo was de redenering. Dan houden we nu meer te over. Want ach, afschrijvingen gaan over een termijn van vaak wel 40 jaar, dus wie dan leeft ….
Maar door nu minder af te schrijven, is er aan het eind van de termijn minder te besteden. 
Voorschoten Lokaal vindt dat onbehoorlijk besturen. Om nu door te kunnen gaan met teveel geld uitgeven, leggen we de rekening bij onze kinderen en kleinkinderen.

Op 5 maart gaat de gemeenteraad de uitwerking van de verminderde afschrijvingen vaststellen. Althans, tijdens de voorbereidende commissies, waren alle andere partijen het eens met de voorgestelde nota Activabeleid. Voorschoten Lokaal was weer de enige partij die hier tegen was.
Voorschoten Lokaal wil dat de problemen van nu niet doorgeschoven worden naar de toekomst, maar gewoon worden opgelost – NU!
Het college moet duidelijke keuzes maken waar ze energie in wil steken. Niet in nutteloze prestigeprojecten zoals het vervangen van prullenbakken of verkeersborden, maar in het verlagen van de kosten van de gemeente.
Dat moet en het kan. Wat nodig is, is bestuurlijke lef!

Wilt u reageren? Stuur mij een mailtje