Home » Hulp nodig voor de peuterspeelzalen en basisscholen in Voorschoten

Hulp nodig voor de peuterspeelzalen en basisscholen in Voorschoten

  • door

Er is een groot tekort aan medewerkers op de peuterspeelzalen en basisscholen. Vacatures blijven te lang open, of worden helemaal niet vervuld. 

Natuurlijk hebben we volledig gekwalificeerde en bevoegde medewerkers nodig, maar als die er niet zijn? Wat dan? Is het niet beter om iemand die er toe bereid is en enthousiast is, in te zetten, ook als die niet over de goede papieren beschikt? Beter iets, dan niets en nood breekt wet.Bij peuterspeelzalen is al veel ervaring met helpenden als ondersteuning bij huishoudelijke taken. Boterhammetjes smeren, fruit klaarzetten of helpen met aankleden, zodat de leiders meer aandacht voor de kinderen kunnen hebben. Helaas was dat vroeger en zijn die er nu wegbezuinigd. En op de basisscholen zijn er ook overblijfvaders of moeders. En helpenden die voor een kleine vergoeding nuttige dingen doen.

Oproep aan gemeente

Wij roepen de gemeente op om actief mensen met een uitkering te stimuleren om maatschappelijk nuttig vrijwilligerswerk te doen. Met behoud van de uitkering en mogelijk tegen een kleine vergoeding, die niet meteen afgepakt moet worden.

Dat is niet alleen goed voor de peuterspeelzalen en basisscholen, maar ook goed voor de mensen zelf. Zij kunnen hierdoor belangrijke ervaring opdoen die helpt bij het vinden van een baan. En allerbelangrijkst; het is vooral goed voor de kinderen. Dat hun juffen en meesters een beetje lucht krijgen om al hun aandacht aan de kinderen te kunnen besteden.

Win – win

Zo helpt u de peuterspeelzalen, de basisscholen, de juffen en meesters. Maar u helpt ook uzelf. U doet zinvol en waardevol werk en vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt.

Wilt u reageren:
Stuur een mailtje aan Irene Hemmes,
Voorschoten Lokaal