Home » Programma

Programma

Inleiding

Voorschoten is een fijn en prettig dorp om in te wonen. Gunstig gelegen tussen Leiden en Den Haag, maar meer dan een slaapdorp. Voorschoten is ook …
Lees meer

Wonen in Voorschoten

Het dilemma van Voorschoten is dat iedereen het er over eens is, dat er een schrijnend tekort aan betaalbare woningen voor starters is. Zowel betaalbare …
Lees meer

Voor de jeugd

De jeugd van Voorschoten heeft een groot aantal sportclubs en scoutingclub voor het uitkiezen. Voor elk wat wils. Wat echter ontbreekt voor de jeugd – …
Lees meer

Beter beheer door participatie

Een van de kerntaken van de gemeente is het beheren van de openbare ruimte. Tegelijkertijd is dit een van grotere bronnen van ergernis.Het reguliere beheer …
Lees meer

Betrokken gemeente

Een van de grootste oorzaken van problemen tussen inwoners en gemeente, is de in zichzelf gekeerd houding van de gemeentelijke organisatie. Plannen worden onder het …
Lees meer

Betrokken bestuurders

Hoezeer regels ook belangrijk en noodzakelijk zijn, er zullen altijd situaties zijn waar de regels niet voor bedoeld zijn. Of waar de regels geen recht …
Lees meer

Zelfstandigheid binnen de regio

De Rijksoverheid en de provincie sturen er op aan om de “kleinere” gemeenten op te heffen. Wanneer kleinere gemeenten in de ogen van het provinciebestuur over …
Lees meer

De kaders van VLS voor 2021

Vandaag, op 9 juli 2020 presenteren Esmée van Herk en Marleen Persoon voor het eerst als gemeenteraadsfractie van de partij Voorschoten Lokaal Sterk hun visie …
Lees meer
1 2 3 4 5

Verkoop Ambachtshuis

In 1912 heeft de gemeente Voorschoten het Ambachtshuis uit een legaat van jonkheer Hendrik Steengracht verkregen onder voorwaarde dat het steeds ten nutte der ingezetenen …
Lees meer

Bamboe verkeersborden

Het college van VVD, D66 en GrL heeft aan het begin van zijn termijn verkondigd alle recyclebare aluminium verkeers- en straatnaamborden te vervangen door bamboe-borden. …
Lees meer
1 2 3 4