Gemeenteraad besluit over Valkewegbruggen, toch 60 ton

Morrend akkoord met extra geld voor bruggen“, kopt het Leids Dagblad op 30 januari.
Bijzonder triest dat argumenten er niet meer toe doen en dat alles erop gericht lijkt te zijn om een besluit door te drukken.
En nog erger is het dat argumenten er niet toe schijnen te doen. Dat informatie van het Instituut Fysieke Veiligheid, of van het TNO door sommige partijen wordt bestempeld tot misinformatie.

Hieronder staat de inbreng van Marleen Persoon in de gemeenteraad.

Voorzitter,
Telkens wanneer er extra geld aan de gemeenteraad gevraagd wordt – in dit geval € 190.000 bovenop het eerder in 2018 vastgestelde budget van € 500.000 – vinden wij het verstandig om nog eens extra goed te kijken naar nut en noodzaak van de zaak.

En als we dan nog eens extra goed naar de zaak van de Valkewegbruggen kijken, zien we dat de redenatie was:
het is een Wijkontsluitingsweg en die moet geschikt zijn voor alle verkeer, zonder beperking. 1)

Op die redenatie valt flink wat af te dingen:

De eerste redenatie is dat er sprake is van een Wijkontsluitingsweg. Dat is geen natuurverschijnsel, maar een bestuurlijke keuze. Om precies te zijn een keuze uit het jaar 2000. 2)
En deze keuze kan eenvoudig teruggedraaid worden.
De wijken blijven goed ontsloten.
De Valkeweg is namelijk eigenlijk een verbindingsweg tussen twee wijken. Twee wijken, die ieder al een ontsluitingsweg hebben naar de Veurseweg.
Wanneer wij nu besluiten de Valkeweg anders te labelen, is er geen noodzaak meer om de weg in te richten voor zeer zwaar verkeer.

De tweede redenatie is dat verkeer zonder lastbeperking over een Wijkontsluitingsweg moet mogen gaan.
Volgens mensen die er meer verstand van hebben dan ik, bijvoorbeeld het TNO, hebben wegen een bepaalde klasse. 3)
Een snelweg heeft klasse 60. En een Gebiedsontsluitingsweg heeft klasse 45.
Alle lagere wegen zoals in woonwijken hebben klasse 30.
Een wijkontsluitingsweg is dan met een 30 ton ruim genoeg bemeten.

Voorzitter,
We moeten ook niet willen dat zeer zwaar verkeer achterom van de ene wijk naar de andere gaat.
Het kan natuurlijk soms voorkomen dat zeer zwaar verkeer ergens moet zijn, maar dan is dat bestemmingsverkeer. Dat gaat erin en eruit.
Met de wijken Bijdorp en Starrenburg, aan beide kanten van de bruggen kan dit. Beide wijken zijn bereikbaar zonder over de bruggen te hoeven gaan. Er is geen enkele noodzaak om met zeer zwaar verkeer van de ene wijk naar de andere te gaan.

Voorzitter,
er was ook sprake van dat calamiteitenvoertuigen over de bruggen moeten kunnen. Dat is logisch. Maar calamiteitenvoertuigen kunnen hier makkelijk overheen, aangezien er volgens de brandweer zelf geen zwaardere wagens dan 20 ton zijn. De huidige 25 ton is meer dan genoeg. 4)

Verder heb ik met de aanwonenden van deze route gesproken. Die willen helemaal geen zwaar verkeer door een woonwijk laten rijden. Als deze bruggen van een 60 ton zwaartebelasting er echt komen is dat bijna een uitnodiging om er een sluiproute van te maken. Een sluiproute voor zeer zwaar verkeer. De omwonenden houden hun hart vast.

Omwonenden vragen zich ook af, waarom het voor de Nassauwijk wel mogelijk en veilig is om het verkeer tot 25 ton te beperken en voor de wijken Starrenburg en Bijdorp niet. Zijn de mensen in deze wijken soms minder waard? 5)

Kortom voorzitter, onder het motto van “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” heeft u nu nog de kans om een onzinnige duurdere beslissing tegen te houden.
Dan komt er een veilige weg voor minder geld. Wie kan daar tegen zijn?

Bronnen:
1) Informatiebrief B&W “Vervangen twee bruggen Valkeweg”, 9 oktober 2018
2) Verkeersnotitie 2000 Categorisering van wegen & aanpak knelpunten
3) Presentatie 6-11-2014 COBcdag “Bestaande bruggen en NEN 8700” ir. G.G.A. Dieteren TNO
4) Instituut Fysieke Veiligheid (https://www.ifv.nl), Overzicht van brandweer materiaal (zie dit overzicht).
5) borden bij ingang Nassauwijk

Wat is het probleem met de Valkewegbruggen?

De twee bruggen op de Valkeweg zijn aan groot onderhoud toe. Het onderstel is nog goed, maar het wegdek moet binnenkort vervangen worden. 

Het college van B&W wil nu haast maken en is er erg aan gehecht om een brug met een draagvermogen van 60 ton te realiseren. En daar heeft het college bedrag van € 690.000 voor over. De noodzaak voor deze zwaarte is een gevolg van eigen keuzes en is niet gebaseerd op de feitelijke verkeersdruk.

Achtergrond

In 1989 zijn de twee bruggen in de Valkeweg aangelegd, die geschikt waren voor een verkeersklasse van 45 ton. In 2009 is het houten brugdek vervangen door kunststof en is de verkeersklasse afgeschaald naar 30 ton. In 2016 zijn de damwanden vervangen en is schade aan het brugdek geconstateerd. Een technisch rapport uit 2016 toont aan dat het onderstel goed is en dat het brugdek vervangen moet worden. Het vervangen van het brugdek kost, afhankelijk van de zwaarteklasse tussen de € 315.000 en € 535.000 (prijspeil 2018). Het college heeft de hoogste zwaarteklasse van 60 ton opgenomen in de begroting en de begroting is door de gemeenteraad aangenomen, waardoor deze uitgave nu is goedgekeurd.

In 2020 bleek dat de kosten € 155.000 hoger uitvielen. En het college heeft daar nu extra krediet voor gevraagd aan de gemeenteraad.

Wegcategorieën 

De reden te kiezen voor 60 ton, in plaats van de oorspronkelijke 45 ton, of een standaard van 30 ton, heeft niet zozeer te maken met de verkeersdruk, maar is gelegen in een andere keuze, namelijk de wegcategorisering. In 2000 heeft Voorschoten zijn wegen ingedeeld in 3 categorieën, die grotendeels aansluiten bij “Duurzaam Veilig”, te weten Gebiedsontsluitingsweg, Wijkontsluitingsweg en Erftoegangsweg. Volgens het TNO heeft een Gebiedsontsluitingsweg een gewichtsklasse van 45 ton. En overige, kleinere wegen, die niet bestemd zijn voor zeer zware voertuigen een klasse van 30 ton. De 60 tonsklasse is, volgens TNO bestemd voor zeer zwaar verkeer en hoofdverkeerswegen waarbij omleggen van verkeer uitgesloten is (de A4, bijvoorbeeld). 

Een zelfgeschapen probleem

Het is dus eigenlijk een zelfgecreëerd probleem van het labelen van de wegen. De simpelste oplossing, is de weg te labelen als een Klasse 30 weg. Dat is ruim voldoende voor al het verkeer inclusief de zwaarste calamiteitenvoertuigen en het bespaart een paar ton euro’s. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, is een oude wijsheid. 

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl

VLS is tegen zeer zwaar verkeer in woonwijken

De twee bruggen op de Valkeweg zijn aan groot onderhoud toe. Het onderstel is nog goed, maar het wegdek moet binnenkort vervangen worden. 
Op dit moment hebben de bruggen een draagvermogen van 25 ton.
Enkele jaren geleden is in de kadernota (de voorloper van de begroting) opgenomen dat zij vervangen gaan worden door nieuwe bruggen met een draagvermogen van 60 ton voor een bedrag van € 535.000. 
Nu blijkt dat het budget ontoereikend is, vraagt de het college om het budget op te hogen tot € 690.000. Dit is een goede gelegenheid om stil te staan bij de vraag of het wel nuttig, en redelijk is om hier zo veel gemeenschapsgeld aan uit te geven.

De Valkewegbruggen zijn echt wel aan reparatie toe. Volgens een technisch rapport in opdracht van het college blijkt dat het betonnen brugdek vervangen moet worden. Dat kan volgens een informatiebrief van het college voor een bedrag van € 315.000. Het college stelt dat de brug tot 30 ton verkeer kan hebben en nog wel 100 jaar meegaat. 

Het college wil echter de brug geschikt maken voor verkeer tot 60 ton. Maar dit gaat nu wel € 690.000 kosten. De aanbesteding ligt klaar en daarom vraagt het college nu extra geld om te kunnen starten.

Maar waarom moet er per sé een brug komen met een draagvermogen van 60 ton? Over wat voor verkeer hebben we het dan?

Om een idee te geven: een vol beladen touringcar bus met 60 passagiers en bagage weegt ongeveer 16 ton. En een hele grote vrachtwagen met oplegger ongeveer 18 ton. 

Volgens het college gaat het vooral over calamiteitenvoertuigen. Die zouden wel 31 ton kunnen wegen, vertelde een ambtenaar namens wethouder Spil. En bij calamiteitenvoertuigen gaat het over onze veiligheid. Daar kan je niet tegen zijn!

Echter, één telefoontje naar de regionale brandweer leert dat de zwaarste brandweerwagen 18 ton weegt. En op de website van het kennisinstituut Fysieke Veiligheid www.ifv.nl (expertisecentrum van de calamiteitendiensten) staat: “Er zijn voor zover bekend geen brandweerwagens in Nederland met een gewicht boven de 20 ton”.

Waarom dan toch een brug van meer dan 30 ton en ruim € 350.000 meer uitgeven? Snapt u het nog?

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl