Begroting 2021: weinig ambitie en meer lasten voor inwoners

Vorige week werd de begroting voor het komende jaar in de gemeenteraad vastgesteld. VLS heeft de begroting van het college afgekeurd. De kosten voor inwoners werden onnodig verhoogd. De gebruikers van het Cultureel Centrum worden onnodig in onzekerheid gelaten. De beloofde extra betaalbare woningen voor starters en kleine huishoudens blijven uit. En de uitgaven blijven groter dan de inkomsten.

Voor het laatste kalenderjaar van dit college zou je verwachten dat er nu spijkers met koppen geslagen zouden worden. Nu moeten de resultaten toch in beeld komen?

Maar waar is de ambitie van dit college gebleven?

Voorschoten energieneutraal in 2030? Er is nog geen begin van een plan.

Voorschoten verlaagt de schulden? We blijven uitgeven alsof de bomen tot in de hemel groeien.

Voorschoten vermindert het restafval? Voorschoten produceert evenveel restafval als 8 jaar geleden, terwijl heel Nederland gemiddeld 10% minder produceert. Geen wonder dat de afvalstoffenheffing verhoogd wordt, in plaats van verlaagd.

Duidelijk en eerlijk met inwoners, ondernemers en organisaties omgaan? Van het Cultureel Centrum is al jaren bekend dat het ooit herontwikkeld gaat worden. Maar de gebruikers van het cultureel centrum hoorden pas een paar weken voor de vaststelling van de begroting dat zij misschien nog één jaar mogen blijven zitten, terwijl het vrijwel zeker is dat er in 2022 nog geen vervangende huisvesting geregeld is.

Goed en degelijk begroten? Hoe kan het dan dat er in de begroting zo vaak een grote uitgave aangekondigd wordt, zonder er een getal bij te noemen? Op die manier telt die uitgave niet mee, terwijl het zeker is dat er veel geld mee gemoeid is.  Een reorganisatie is natuurlijk niet gratis en de kosten van het Cultureel Centrum gaan ook gewoon door. 

Met zulke gaten in de begroting, kan deze niet sluitend zijn. Ook al zegt het college van wel. 

VLS wil een realistische begroting, die leidt tot een kleinere en minder kostbare overhead en betere dienstverlening voor inwoners en ondernemers.

VLS vindt dat de begroting van het college hierin tekortschiet; het ontbreekt aan ambitie en de inwoners betalen de prijs. Daar kunnen we niet mee instemmen.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl

Opportunisme bepaalt het lot van het Ambachtshuis

Het college van B&W van Voorschoten houdt vast aan het verkopen van de combinatie Ambachts- en Baljuwhuis. Het één heeft een publieke en het ander een commerciële. Waarom dan samen de zelfde behandeling? Welke visie heeft het college eigenlijk?

Sinds 1912 is het Ambachtshuis door een legaat voor het algemeen nut bestemd. Sinds 1982 is het samengevoegd met het Baljuwhuis en spreken we van het Ambachts- en Baljuwhuis. Twee functies in één gebouw: een publieke en een commerciële.

De gemeente heeft een lijst met panden die verkocht mochten worden en het Ambachtshuis stond daar niet op. Het college was oorspronkelijk dus helemaal niet van plan om het pand te verkopen, maar werd op het idee gebracht door een voorstel van de huidige pachter.

Uit de publieke reacties bleek dat de gemeente geen visie had en daardoor kreeg het college veel kritiek over zich heen. De prijs was veel te laag, de publieke functie ging verloren en het verkoopproces was te ondoorzichtig. Uiteindelijk zag het college af van de deal met de huidige pachter. In plaats daarvan heeft het college nu het voornemen om de panden van het Ambachts- en Baljuwhuis gezamenlijk in de openbare verkoop te doen. Dit, ondanks dat in juli 2019 de gemeenteraad voltallig heeft uitgesproken (via motie 121) dat er geen duidelijke noodzaak is voor de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis.

VLS is geen voorstander van het verkopen van dit pronkstuk aan de Voorstraat. Bovenal omdat je door de verkoop van het ambachtshuis, je grip verliest op het gebruik ervan. Het is een huis van en voor de gemeenschap. En het dienen van de gemeenschap is een kerntaak van de gemeente. Het Baljuwhuis mag wel verkocht worden. Want het exploiteren van een pand met een commerciële functie is geen kerntaak van de gemeente.

Wat vooral storend is, is dat het college zonder te luisteren naar de gemeenschap ingaat op een voorstel van een ondernemer en vervolgens de ondernemer jaren in onzekerheid laat bungelen en uiteindelijk laat vallen.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl

Steun de verenigingen in Voorschoten

Het Coronavirus slaat nog altijd hard om ons heen, mede door vergaande maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals het vroegtijdig sluiten van de Horeca, maar ook het sluiten van alle sportkantines, zorgen voor inkomstenderving bij ondernemers, maar ook bij onze Voorschotense verenigingen.

De centrale overheid heeft inmiddels meerdere steunpakketten opgetuigd om gedupeerde ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in de loonkosten. Verenigingen waren nog niet opgenomen in de steunmaatregelen, maar daar is verandering ingekomen, door huurcompensatie aan te vragen bij de minister. Voorschoten Lokaal Sterk heeft hier tijdens de laatste raadsvergadering ook op aan gedrongen bij het college om te sportverenigingen te helpen bij de huurcompensatie, zeker nu de clubhuizen hun deuren weer gesloten moeten houden. Verenigingen in Voorschoten zijn de afgelopen jaren al gekort op hun inkomen, door de verlaging van de subsidie regelingen en dus raakt de coronacrisis hen extra.

Sport, spel en andere gemeenschappelijke activiteiten zijn tenslotte belangrijk voor de leefbaarheid van onze samenleving. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie, die we allen nu zo missen in verband met de Coronacrisis. VLS wil natuurlijk dat onze verenigingen behouden blijven. Wethouder Cramwinckel heeft afgelopen raadsvergadering aangegeven met de Voorschotense verenigingen in gesprek te gaan en te helpen bij de huurcompensatie van afgelopen maanden. Voorschoten Lokaal Sterk zal dit op de voet volgen.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl