Home ยป Verbetering riolering

Verbetering riolering

Het voornemen om het riool te verbeteren is een goed plan. Het scheiden van vuil water en hemelwater vermindert de druk op de rioolzuivering die bij de toenemende regenval overbelast raakt.

De huidige praktijk dat er regelmatig overstort plaatsvindt van vuil water in de sloten, leidt er steeds vaker toe dat we te maken krijgen met massale vissterfte. En een gezonde visstand is een indicator voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. VLS wil daarom samen met de visserijvereniging komen tot een nieuw oppervlaktewaterplan, waarin niet de capaciteit, maar de kwaliteit voorop staat. De jaarlijkse rapportages van de waterkwaliteit zijn daarbij van grote waarde. dat is mogelijk door een tweede afvoer met een persgemaal vanaf het centrum aan te leggen naast de bestaande afvoer